anlak.com

Matlab'ın yeni çizim motoru: HG2

, Tuesday 24 June 2014
Geçenlerde yakında yayınlanacak Matlab 2014b'yi denemem için Mathworks'ten mail geldi. Yüklemenin ardından uzun süredir beklediğim HG2 çizim motorunu nihayet 2014b ile birlikte resmi olarak yayınladıklarını görünce çok sevindim. HG2 demek daha güzel grafikler demek. Hemen örnek bir grafik ile güzelliği gösterelim:
Üstteki eski Matlab ile, alttaki yeni HG2 motoru kullanan Matlab ile çizilmiş bir grafik. Ne kadar da hoş değil mi. İlk gözümüze çarpan değişiklik anti-aliasing varsayılan olarak açık ve (255,0,0) gibi uç renkler yerine daha pastel renkler kullanmışlar. Bunun dışında çizim için kullanılan renklerin sırası mavi, yeşil, kırmızı diye değil mavi, kırmızı, sarı diye gidiyor.

Bunun dışında HG2 ile birlikte grafikler için set() ve get() kullanmak da tarihe karışıyor. Grafiğin handle'larının özelliklerini kullanarak her türlü niteliğini değiştirebiliyorsunuz. Örneğin:
h = gca;
h.Title.String = 'HG2 Çok yaşa!';
h.Title.Color = 'b';
h.YRuler.Axle.LineStyle = 'dotted';

Yukarıdaki kod ile mavi renkte bir başlık ekledik. Ayrıca Y eksenini de düz değil de kesikli çizgiye dönüştürdük. Böylesi kod, eski stringly typed alternatiflerine göre çok daha güzel.


Matlab 2014b'ye erişimi olmayanlar için süper haberim var, eski Matlab sürümlerinde komut satırından -hgVersion 2 opsiyonunu belirleyerek deneysel HG2 mototrunu etkin hale getirebilirsiniz.Yazının başında örnek grafikleri çizdirmek için kullandığım kod:
x = -4:0.01:4;
y = normpdf(x);

figure('pos',[100,100,300*1.6,300]);
hold all;

plot(x, y);

y = sin(x)/10 + 0.1;
plot(x, y);

ylim([-0.1 0.5]);
box off; grid on;

kaynak: Undocumented Matlab HG2 update

No comments:

Post a Comment